#fbf to #stpaddysday of yore w/ @shebaroman #itsnoteasybeinggreen #topofthemorning #happystpatricksday